Kervari

Niewielka wioska obrócona obecnie w ruinę. Pozostały jedynie pogorzeliska, zaświadczające o dramacie ludzi, którzy ją zamieszkiwali.

Kervari

Quarter to Midnight Lgaard